Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 2.11.2020

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 2.11.2020.

Kokouksen aiheina olivat muun muassa Vastaamon tietomurto ja kansallisen kyberturvallisuuden kehittäminen. Muiden aiheiden lisäksi komitea käsitteli koronatilannetta.

———

Säkerhetskommittén samlades för årets åttonde möte på måndagen 2.11.2020.

Ämnen för mötet var bl.a. dataintrång hos Vastaamo och utveckling av nationell cybersäkerhet. Kommittén behandlade också koronasituationen.