Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 4.11.2019

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2019 kahdeksanteen kokoukseensa maanantaina 4.11.2019. Kokouksen pääaiheina olivat ulko- ja turvallisuuspoliittinen, puolustuspoliittinen ja sisäisen turvallisuuden selonteot, sekä sotilas- ja siviilitiedustelulaki.

Turvallisuuskomitealle pidettiin esitelmät ulkoministeriön, puolustusministeriön ja sisäministeriön johdolla tehtävien selontekojen valmisteluprosesseista. Selonteot tehdään poikkihallinnollisesti ja erityisesti toimintaympäristön kehitykseen keskittyen.

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi sotilas- ja siviilitiedustelulain uudet toimivaltuudet.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 9.12.2019.