Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 7.10.2019

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2019 seitsemänteen kokoukseensa maanantaina 7.10.2019. Kokouksen pääaiheina olivat Rajavartiolaitoksen hybridilakikatsaus, eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelu sekä Kyberturvallisuusstrategian jatkovalmistelut.

Turvallisuuskomitealle pidettiin Rajavartiolaitoksen hybridilakikatsaus, jossa käsiteltiin Rajavartiolainsäädännön muutoksia hybridiuhkiin valmistautumiseksi.

Kokouksessa keskusteltiin myös Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelusta viranomaisille ja kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

Näiden lisäksi kokouksessa käytiin läpi Kyberturvallisuusstrategian jatkovalmisteluja.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 4.11.2019.