Turvallisuuskomitean kokous 10.10.2016

Turvallisuuskomitean kokouksen pääaiheina olivat Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman välitarkastelu, katsaus Naton Civil Emergency Planning Committeen (CEPC) toimintaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön ajankohtaiskatsaus.

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman päivitys etenee aikataulussaan. Toimeenpano-ohjelman laatimisessa huomioidaan VN-TEAS kybertutkimushanke, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kyberturvallisuusstrategian päivitetty toimeenpano-ohjelma valmistuu keväällä 2017.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 14.11.2016.