Turvallisuuskomitean kokous 12.9.2016

Pääministeri Juha Sipilä vieraili Turvallisuuskomitean syyskauden ensimmäisessä kokouksessa. Hän korosti suomalaisen kokonaisturvallisuusajattelun ainutlaatuisuutta. Käynnissä oleva Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyö on pääministerin mielestä tärkeä hanke. Strategian on seurattava aikaansa ja pyrittävä kehittämään yhteistoimintamalleja alati muuttuvassa turvallisuusympäristössämme.

Pääministeri Sipilä totesi, että Turvallisuuskomitean rooli varautumisen valtakunnallisessa yhteensovittamisessa on tärkeä. Hän myös edellytti, että kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja yhteistyö pitäisi olla kaikilla toiminnan tasoilla mahdollisimman saumatonta. Hän kannusti hallinnollisten sektorirajojen madaltamiseen sekä ponnisteluihin siiloutumista vastaan.

Turvallisuuskomitean kokouksessa käsiteltiin lisäksi sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin alustusten pohjalta valmistelussa olevien maakuntien varautumisen järjestämistä ja sisäisen turvallisuuden tilannetta. Nämä toimialakohtaiset katsaukset palvelevat Turvallisuuskomitean vuotuista ”yhteiskunnan turvallisuus” -raporttia.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 10.10.2016.