Turvallisuuskomitean laaja-alaista osaamista hyödynnettiin kansallisen riskiarvion laadinnassa

Kansallinen riskiarvio julkaistiin sisäministeriön toimesta 11.2.2016. Riskiarviotyön tavoitteena oli kyetä hahmottamaan Suomeen kohdistuvia äkillisiä tapahtumia, jotka edellyttävät viranomaisilta normaalista poikkeavaa toimintaa tai aiheuttavat tarpeen pyytää kansainvälistä pelastustoimen apua.

Työryhmän puheenjohtajuudesta vastasi sisäministeriö Turvallisuuskomitean sihteeristön tukemana. Työn ohjaus oli Turvallisuuskomitean vastuulla.

Työn tekemisessä hyödynnettiin valmiuspäällikkö- ja valmiussihteeriorganisaatioita sekä tarvittavia asiantuntijoita. Kaikki hallinnonalat osallistuivat työhön.

Riskiarviota tullaan hyödyntämään, kun Yhteiskunnan Turvallisuusstrategiaa päivitetään kuluvan vuoden aikana.

Linkki kansalliseen riskiarvioon: http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomen_kansalliset_riskit_kartoitettu_65637