Varautumisen järjestötyöpaja pidettiin 3.2.2016 Helsingissä

Järjestöjen toiminta nähdään merkittävänä viranomaistoiminnan täydentäjänä​, kun yhteiskunnan varautumista häiriötilanteisiin suunnitellaan. Turvallisuuskomitea järjesti aiheeseen liittyvän järjestötyöpajan Maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesissa Helsingissä keskiviikkona 3.2.2016.

Tilaisuus järjestettiin osana valtionhallinnon VALHA-valmiusharjoitusta. ​Työpajassa järjestöt pohtivat kuvitteellisen skenaarion pohjalta, minkälaisia tehtäviä heillä olisi skenaarion mukaisessa kuvitteellisessa tilanteessa sekä miten he voisivat tukea viranomaisia erilaisissa häiriötilanteissa. Tilaisuus oli jatkoa viranomaisten ja järjestöjen yhteistoiminnalle, jota syvennetään osana kattavampaa kokonaisturvallisuuden näkökulmaa.

Työpajaan osallistui noin 60 henkilöä yli 30 järjestöstä. Osallistujia oli perinteisten varautumiseen liittyvien järjestöjen lisäksi erilaisista sosiaali- ja terveysalan järjestöistä, sekä muista järjestöistä, joilla on merkittävä rooli esimerkiksi kotouttamisessa sekä kansallisen kriisinkestävyyden rakentamisessa. Tilaisuudessa tuotiin esiin järjestöjen tärkeä rooli muun muassa laajamittaisen maahantulon hallinnassa, kun tapaustarkasteluna esiteltiin Suomen Punaisen Ristin toimintaa.

Työpajan tulokset annetaan hallinnonalojen käyttöön. Niitä tullaan myös hyödyntämään osana Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyötä. Käytännönläheistä yhteistyötä ​viranomaisten ja järjestöjen välillä ​on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa muun muassa yhteisten harjoitusten muodossa.