Valokuva: Naisten valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell

Pia Lindell

Turvallisuuskoulutetuissa naisissa on paljon potentiaalia

Jokaisella suomalaisella on maanpuolustusvelvollisuus. Se konkretisoituu miehillä yksiselitteisesti kutsunnoissa ja sen jälkeen kukin jatkaa valitsemallaan polulla. Yli puolet kansalaisista jää tämän kokemuksen ulkopuolelle, kun naisista vain pieni osa valitsee vapaaehtoisen asepalveluksen. Vaikka iso osa naisista jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä, haluaa osa heistäkin lisätä turvallisuustaitojaan ja -tietojaan kouluttautumalla vapaaehtoisesti. Naisten Valmiusliitto on pian 25 vuotta koordinoinut osaltaan naisten turvallisuuskoulutusta Suomessa ja on vuosien aikana kouluttanut tuhansia naisia.

Osa näistä turvallisuuskoulutetuista naisista on työnsä puolesta varattu poikkeusoloja varten, mutta ryhmän ulkopuolelle jää suuri joukko potentiaalisia vapaaehtoisia, jotka kykenisivät ja haluaisivat auttaa viranomaistoimijoita eri kriisien eskaloiduttua. Se, että henkilö on kouluttautunut pääsääntöisesti omalla kustannuksellaan ja vapaa-ajallaan, on osoitus koetellusta kansalaiskunnosta, jota yhteiskunnankin olisi syytä koordinoidusti hyödyntää.

Naisten Valmiusliiton yksi keskeisistä tavoitteista on saada Suomeen turvallisuuskoulutettujen naisten rekisteri. Koulutettujen vapaaehtoisten rekisteri mahdollistaisi henkilöiden nopean kutsumisen ja hyödyntämisen kriisitilanteissa viranomaisten tueksi. Rekisteri ei voi olla jokaisen järjestön oma rekisteri, sillä se hidastaa kutsumismenettelyä. Lisäksi erilliset rekisterit eivät anna oikeaa kokonaiskuvaa henkilöiden todellisesta määrästä. Henkilöiltä tulee myös edellyttää sitoumus määräajaksi.

Rekisterin ylläpitäjäksi moni mieltää Puolustusvoimat, mutta muukin julkishallinnollinen toimija voi tuottaa tämän palvelun, joka olisi hyödynnettävissä koko viranomaiskentällä. Asiaan on yritetty vaikutta jo vuosia. Asian nihkeään etenemiseen on saattanut vaikuttaa lähtöoletus, että se on nimenomaan Puolustusvoimat, jonka kontolle rekisterin toteuttaminen ja ylläpito tulisi. Viimeaikainen kriisi, jossa vapaaehtoisten rooli on ollut ja on edelleen merkittävä koko yhteiskunnan resilienssin kannalta, on koskettanut enemmän siviilimaailmaa kuin sotilaallista kenttää. Tämä on toivottavasti avannut ajatuslukkoja rekisterin ylläpitäjästä.

Odotamme suurella mielenkiinnolla parlamentaarisen komitean mietintöä – toivottavasti se on muutakin kuin tasa-arvolähtökohdasta toteutettu nimelliset naisten kutsunnat, siihen meillä ei ole varaa.

Pia Lindell
pääsihteeri, Naisten Valmiusliitto ry