Valokuva Marttojen Emmi Tuovisesta.

Emmi Tuovinen

Varautuminen vaatii taitoa

Kotitalouksien varautumistaidot erilaisissa poikkeustilanteissa ovat tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Kun sähkökatko tulee myrskyn myötä tai koronakaranteeniin joutuu pyytämättä ja yllättäen, taito varautua joutuu puntariin. Löytyykö kaapeista kotivaraa kolmelle päivälle ja ennen kaikkea: onko meillä riittävästi osaamista hyödyntää kaappien kotivaraa?

Poikkeuksellisessa arjessa pärjääminen vaatii taitoja. On osattava suunnitella ruokataloutta ja tehdä ruokaa olemassa olevista raaka-aineista kokkisodan tyyliin, joskus jopa ilman sähköä. Näihin lyhyempiin häiriötilanteisiin moni meistä on jo oppinut varautumaan muun muassa kaapeista löytyvällä kuivamuonalla, joskin nuoremmille ja kaupungeissa asuville kotivaran käsite ei välttämättä ole tuttu.

Varautumisen tulevaisuustaidot

Varautumisessa on kyse sekä pidemmän aikavälin poikkeustilanteisiin valmistautumisesta että henkilökohtaisen elämän muutoksiin varautumisesta. Horisontissa siintää myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat arjen ja elinympäristön muutokset, jotka vaativat uudenlaista toimintaa. Ehkä siis tarvitsemme esimerkiksi erätaitoja ja osaamista tunnistaa ne luonnontuotteet, sienet ja yrtit, jotka kelpaavat ravinnoksi. Jos ruoantuotanto mutkistuu, onko kotitarveviljely tulevaisuuden arvokas taito? Korjaaminen ja kunnossapito auttavat varautumaan ja sopeutumaan silloin, kun kaikkea ei ole saatavilla kuten ennen tai pääsy kauppaan vaikeutuu. Monimutkistuvassa maailmassa myös kybertaidot, medialukutaito ja taloustaidot tulevat yhä merkityksellisemmiksi ja nivoutuvat jokaisen arkeen.

Varautumiseen liittyvien taitojen listaa voisi jatkaa yhä edelleen. Yksi tärkeimmistä varautumisen taidoista on kyky ja taito oppia uutta. Uusien toimintatapojen opettelu, tiedon hankinta ja tarvittavien taitojen haltuunotto palkitsee, ja on taito, jota kannattaa ylläpitää läpi elämän. Osalle meistä ilmastonmuutos voi myös luoda tarpeen kouluttautua uudelle alalle.

Martat edistävät kokonaisturvallisuutta opettamalla ihmisille arjen taitoja. Mahdollisuus elää toimivaa arkea lisää kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Koronapandemian aikana on nähty, että heikommassa asemassa olevien on ollut hankalampaa sopeutua muuttuvaan arkeen ja ympäristöön. Arjen taidot ja riittävät voimavarat kaikille mahdollistavat yhä paremman kokonaisturvallisuuden yhteiskunnassamme.

Martat ovat taidon opettamisen taitureita

Varautuminen on yhtä aikaa sopeutumista alati muuttuvaan maailmaan, mutta se on myös tekoja tässä hetkessä tulevaisuuden eteen. Kuten usein sanotaan, varautumista ja sopeutumista helpompaa on pyrkiä estämään muutokset, joita emme halua. Martat pyrkivät opettamaan taitoja, joiden avulla sekä sopeudutaan, varaudutaan että pyritään vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään arjen teoilla. Tavoitteenamme on voimaannuttaa ihmisiä toimimaan kestävästi omassa arjessaan sekä vaikuttamaan kestävämpien rakenteiden ja ratkaisujen toteutumiseen.

Emmi Tuovinen
Kehittämispäällikkö, ruoka ja ravitsemus, varautuminen ETM
Martat

Marttojen logo, stilisoitu M-kirjain sinisellä pohjalla.