Valokuva: Huoltovarmuuskeskukset toimitusjohtaja Janne Känkänen

Janne Känkänen

Kokonaisturvallisuutta yhdessä #16: Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta

Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta. Tavoitteena on, että väestön kannalta kriittiset yhteiskunnan toiminnot on turvattu ja kriittisen tärkeä talouden tuotantokyky pystytään ylläpitämään erityyppisissä kriisi- ja häiriötilanteissa. Tämä tarkoittaa, että kriisi- ja häiriötilanteissakin elämä jatkuu mahdollisimman normaalina.

Kansalaisen kannalta kyse on perusasioista eli siitä, että puhdasta vettä tulee hanasta ja sähköä töpselistä, kännykkä toimii ja ruokaa saa kaupasta. Hyvää huoltovarmuutta on, että häiriön tai kriisin sattuessa se jää kestoltaan mahdollisimman lyhyeksi tai sen vaikutukset voidaan muutoin rajata tehokkaasti.

HVK eli Huoltovarmuuskeskus on varautumisen moniosaaja, jonka vahvuus on yhteistyössä ja laajoissa verkostoissa, kattaen suomalaiset huoltovarmuuskriittiset yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja viranomaistahot.

Huoltovarmuuden toimialue laajenee jatkuvasti mm. digitalisaation myötä. Kun yhteiskunta monimutkaistuu, myös haavoittuvuuksia syntyy lisää ja keskinäisriippuvuus kasvaa, täten myös huoltovarmuuden toimikenttä laajenee. Vaikka materiaalinen varautuminen, mm. varmuusvarastot ovat edelleen tärkeitä, työmme painopiste siirtyy resilienssin eli kriisinsietokyvyn turvaamiseen.

Toimintaympäristön haasteet varautumistoiminnalle näkyvät kehittyvässä huoltovarmuustoiminnassa usealla tavalla. Ensinnäkin ohjelmapanostuksien kautta. Tämä käsittää neljä teemakokonaisuutta: Energia, Logistiikka, Digitaalinen turvallisuus ja Alue, joiden avulla pyrimme rakentamaan ratkaisuja tulevaisuuden huoltovarmuudelle. Lisäksi suuntaamme toimintaamme kolmelle painopistealueelle: ennakointi- ja analyysitoiminnan vahvistaminen, varastoinnin uudistukset ja verkostoyhteistyön kehittäminen.

Verkostomainen toimintatapa onkin oleellista huoltovarmuustyössä. Voimme täyttää tehtävämme ja saada tuloksia vain laajassa yhteistoiminnassa yritysten ja kolmannen sektorin kanssa ja läheisessä yhteistyössä viranomaiskumppaniemme kanssa. Tätä työtä teemme osana kokonaisturvallisuuden toimintaa, jotta Suomi olisi mahdollisimman hyvin varautunut erilaisiin kriiseihin ja kykenisi ne tulevaisuudessa selättämään.

Janne Känkänen
Toimitusjohtaja
Huoltovarmuuskeskus