Järjestöt tukevat ihmisiä kriiseissäkin

Ukrainan sota näkyy myös suomalaisten järjestöjen toiminnassa. Moni järjestö on tukenut sotaa pakenevia sekä vahvistanut suomalaisten turvallisuudentunnetta ja toimintaa kriiseissä. Turvallisuuskomitean järjestöverkosto kokosi keväällä 2022 tietoa siitä, miten järjestöt auttavat ihmisiä Ukrainaan liittyvässä kriisitilanteessa. Järjestöverkoston 19 järjestöstä 13 vastasi kyselyyn.

Turvallisuuskomitean järjestöverkosto koostuu valtakunnallisista järjestöistä, joiden perustehtävään kuuluu kokonaisturvallisuutta, kriisinkestävyyttä tai kriisinkestävyyden vahvistamista tukevia tehtäviä. Järjestöt ovat tehneet yhteistyötä Turvallisuuskomitean kanssa vuodesta 2013 lähtien.

Miten järjestöt auttavat ihmisiä?

Järjestöt tukevat ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä Suomessa osana normaalitoimintaansa. Tukeen kuuluu muun muassa koulutusta ja neuvontaa häiriötilanteista ja kriiseistä, ystävätoimintaa, vertaiskohtaamisia sekä keskusteluapua. Kriisitilanteessa tämä toiminta skaalautuu tarpeen mukaan, kuten nyt Ukrainan sodan seurauksena. Järjestöt ovat reagoineet nopeasti kriisin myötä ja tarjonneet apua ja tukea. Taloudellisen ja materiaalisen tuen sekä ruoka-avun tarjoamisen ohella järjestöt osallistuvat Ukrainasta saapuvien vastaanottamiseen ja tukevat kotoutumista sekä tarjoavat hätä- ja kriisimajoitusta. Esimerkiksi lapsiystävällinen tila -toiminta pakolaisille on käynnistynyt ja monilla järjestöillä on valmius toimia ilman yhteistä kieltä niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Verkossa on tarjolla ohjeita eri tilanteisiin ja tarpeisiin ukrainaksi ja venäjäksi. Työn alla on niin ikään keskusteluapua venäjäksi ja ukrainaksi etävastaanottoina ympäri Suomen.

Järjestöissä on myös tunnistettu, kuinka tärkeää on tukea auttajia itseään. Järjestöt paitsi kouluttavat auttajia, myös tarjoavat näille työnohjausta ja henkistä tukea. Lisäksi järjestöt kanavoivat ihmisten auttamishalun toiminnaksi eli tarjoavat erilaisia auttamisen tapoja lähiyhteisöissä sekä kutsuvat uusia toimijoita mukaan vapaaehtoistoimintaan. Järjestöjen toiminta ja auttaminen on pitkäjänteistä ja jatkuu senkin jälkeen, kun kriisin alkuvaiheen aikainen suuren yleisön auttamisinto jo hiipuu.

Viestinnän asema keskeinen

Eurooppaa koskevassa kriisissä myös viestintä on keskeisessä asemassa. Ihmiset kaipaavat tietoa muun muassa kriiseissä ja häiriötilanteissa pärjäämisestä, ja siitä, mistä hakea apua tarvittaessa. Tietoa on tärkeää tarjota erilaisten ihmisten näkökulmasta, joten on hyvä kiinnittää huomio monikieliseen ja monikanavaiseen viestintään. Sodan omassa elämässään kokeneet vanhat ihmiset, nuoret ja lapset, näiden vanhemmat sekä rasismia tai syrjintää kokevat ovat esimerkkejä erilaista tietoa tarvitsevista ihmisistä, joiden näkökulmista järjestöt viestivät ja tuottavat materiaalia. Myös yhteisöjen, kuten koulujen erityistarpeet on huomioitu materiaaleissa.

Järjestöt varautumisen ja kriisinkestävyyden kouluttajina

Järjestöt tarjoavat ihmisille paitsi neuvontaa myös koulutusta erilaisista häiriötilanteisiin liittyvistä aiheista. Kevään mittaan järjestöt ovat kouluttaneet ihmisiä vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa toimimisesta, muutostilanteista ja niistä selviytymisestä, 72 tunnin varautumissuosituksesta sekä väestönsuojelusta. Koulutusaiheita ovat niin ikään olleet myös henkinen kriisinkestävyys, kriisin aiheuttaman huolen käsittely sekä lapsen kohtaaminen kriisitilanteissa. Järjestöt ovat tarjonneet kansalaisille koulutuksia myös informaatiovaikuttamisesta sekä medialukutaidoista. Kohdennettuja koulutuksia on järjestetty medialle esimerkiksi sodan säännöistä.

 

Kirjoittajista:

Kirjoittajien organisaatiot toimivat vuorollaan Turvallisuuskomitean järjestöverkoston puheenjohtajina. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Kaisa Eskelinen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkija

Elli Aaltonen, Suomen Punaisen Ristin hallituksen puheenjohtaja

Miia Iivari, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen viestintäpäällikkö

 

Linkkejä:

https://www.soste.fi/uutinen/sosiaali-ja-terveysjarjestoilta-apua-sodan-nostattamaan-ahdistukseen-ja-kanavia-auttaa-sodan-jaloissa-olevia/

Tukea Ukrainan kriisin käsittelyyn – MIELI ry

https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/ukrainan-kriisi-voi-jarkyttaa-mielta/

MLL tukee Ukrainan sodan käsittelyssä – Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Vanhempainnetti – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kriisitilanteen-kohtaaminen/

https://vtkl.fi/toiminta/vahvikelinja

Kotoutuminen ja vastaanottokeskukset – Punainen Risti

Näin varaudut kriiseihin ja häiriötilanteisiin – Punainen Risti

https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nastaisku-webinaarit/

https://suomenkylat.fi/kylaturvallisuus-2025/

https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kotivara/

Kokonaisturvallisuus ja varautuminen – Rul.fi

Ensi- ja turvakotien liitto: Turvapaikanhakijaperhe – kohtaamisen ja tuen käsikirja.

72 tuntia varautumissuositus kotitalouksille: https://72tuntia.fi/

Varautumis- ja turvallisuuskoulutusta: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

Vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto – rednet.punainenristi.fi/jarjestoverkosto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Lasten ja nuorten puhelin – Nuortennetti

Pelastakaa Lapset:https://www.netari.fi/