Kohti kattavampaa varautumista – Vapaaehtoisjärjestöt kokonaisturvallisuuden tukena

Vapaaehtoisjärjestöt ovat keskeisiä yhteiskunnan turvallisuustoimijoita. Järjestöt kartuttavat yhteiskunnan aineellista, henkistä ja sosiaalista pääomaa, vahvistavat julkista toimintaa ja täyttävät myös
julkiselle toiminnalle säädettyjä velvoitteita. Järjestöjen merkitys varautumisessa on tunnustettu valtioneuvoston selonteoissa ja periaatepäätöksissä.

Turvallisuuskomitea sovittaa yhteen yhteiskunnan varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvää toimintaa. Turvallisuuskomitea on nyt nostanut merkittäväksi aiheekseen järjestötoimijoiden ja viranomaisten varautumisyhteistyön kehittämisen. Turvallisuuskomitea haluaa kuulla erityisesti vapaaehtoisjärjestöjä kehitystyön suunnittelussa. Kattavamman keskustelun avaukseksi Turvallisuuskomitea järjesti seminaarin lokakuussa 2014. Seminaarin tarkoituksena oli saada näkemyksiä niin järjestötoimijoilta kuin viranomaisilta eri hallinnontasoilta. Seminaarin tavoitteena oli järjestöjen toiminnan liittäminen entistä paremmin osaksi kokonaisturvallisuutta.

Tässä julkaisussa käsitellään seminaarin antia. Pääosa kirjoituksista perustuu asiantuntijoiden alustuksiin. Temaattisesti julkaisu kulkee ensin esitellen suomalaista vapaaehtoisjärjestötoimintaa yleisesti ilmiönä sekä pohtien siinä tapahtuvia ja siihen kohdistuvia muutostrendejä. Sen jälkeen vapaaehtoistoimintaa käsitellään tutkimuksen valossa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisessa sekä pelastus- ja hälytystehtävien tukena. Vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten yhteistoimintaa pohditaan valmiusharjoitusten onnistumista kartoittavassa tutkimuksessa. Julkaisun tutkimuksellisempi anti päättyy tulevaisuusvisioon vapaaehtoistoiminnasta vuonna 2025.

 

Lataa julkaisu:

Kohti kattavampaa varautumista