Valokuva: valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen

Rauli Paananen

Övergripande säkerhet tillsammans #2: Cybersäkerhet i en pandemi

I enlighet med Säkerhetsstrategin för samhället har trafik- och kommunikationsministeriet till uppgift att bland annat säkerställa säkerheten och funktionssäkerheten i kommunikationsnäten.

Förmågan att genomföra denna uppgift blev verkligen testad då över en miljon finländare i början av pandemin övergick till distansarbete i våras. I förhållande till befolkningsmängden var finländarnas övergång till distansarbete störst i hela Europa.

Våra kommunikationsnät tålde övergången utmärkt, och det har funnits tillräckligt med kapacitet i näten. Detta har möjliggjorts av en tidsenlig lagstiftning och ett långvarigt beredskapssamarbete mellan Transport- och kommunikationsverket och teleoperatörerna.

Kommunikationsnätens driftsäkerhet går inte att skilja från deras informations- och cybersäkerhet. Teleoperatörerna och Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter samarbetar smidigt och dagligen kring denna helhet för att garantera säkerheten i våra nätverk.

Cybersäkerheten måste ständigt utvecklas. I enlighet med Finlands cybersäkerhetsstrategi har kommunikationsministeriet berett ett program för utveckling av cybersäkerheten i syfte att skapa ett inhemskt cybersäkerhetsekosystem som förbättrar cybersäkerheten i hela samhället.

Avslutningsvis vill jag gratulera Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter till Timanttiteko-priset. Priset understryker centrets exemplariskt arbete och främjande av de målen som utstakas av Säkerhetsstrategin för samhället.