Vi behövs alla för att säkerställa en god beredskapsnivå i det finländska samhället även i framtiden

Säkerhetskommittén följer genomförandet av Säkerhetsstrategin för samhället och rapporterar årligen till den … Fortsätt läsa ”Vi behövs alla för att säkerställa en god beredskapsnivå i det finländska samhället även i framtiden”

Utkast till Säkerhetsstrategi för samhället 2024 (YTS2024) på remiss

Utkastet till Säkerhetsstrategi för samhället 2024 (YTS2024) har sänts på remiss. I … Fortsätt läsa ”Utkast till Säkerhetsstrategi för samhället 2024 (YTS2024) på remiss”

Generalsekreterare Petteri Korvalas synpunkter om övergripande säkerhet på Säkerhetkommitténs årsdag den 1 februari 2024

Säkerhetskommitténs årsdag firas den 1 februari 2024. I den bifogade videon generalsekreterare … Fortsätt läsa ”Generalsekreterare Petteri Korvalas synpunkter om övergripande säkerhet på Säkerhetkommitténs årsdag den 1 februari 2024”

Republikens presidents hälsning till Säkerhetskommitténs 10-årsjubileum

  Jag gratulerar Säkerhetskommittén som i år firar sitt 10-årsjubileum. När kommittén … Fortsätt läsa ”Republikens presidents hälsning till Säkerhetskommitténs 10-årsjubileum”

Pressmeddelande: Hanaholmen Initiative Summit 16.11.2021

Säkerhetskommittén deltog som en av organisatörerna i det finsk-svenska krisberedskapsprogrammets avslutande tillfälle. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Hanaholmen Initiative Summit 16.11.2021”

Barn och familjer måste beaktas i beredskapsplanering

Barn lider ofta mer än andra grupper i störnings- och krissituationer, eftersom … Fortsätt läsa ”Barn och familjer måste beaktas i beredskapsplanering”

Övergripande säkerhet tillsammans #19: Internationellt samarbete förstärker krisberedskapen

I ett litet land är säkerhet en gemensam sak. Därför bygger den … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #19: Internationellt samarbete förstärker krisberedskapen”

Övergripande säkerhet tillsammans #18: Riskbedömning som underlag för beredskap

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället grundar sig beredskapen på riskbedömning. Olika … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #18: Riskbedömning som underlag för beredskap”

Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor

Varje finländare har en skyldighet att försvara landet. För män konkretiseras denna … Fortsätt läsa ”Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor”

Säkerhet som en del av välfärden – och lokalsamhällen som dess möjliggörare?

Det finska samhällets resiliens stöder sig kraftigt på medborgarnas beredskaper att ta … Fortsätt läsa ”Säkerhet som en del av välfärden – och lokalsamhällen som dess möjliggörare?”