Republikens presidents hälsning till Säkerhetskommitténs 10-årsjubileum

  Jag gratulerar Säkerhetskommittén som i år firar sitt 10-årsjubileum. När kommittén … Fortsätt läsa ”Republikens presidents hälsning till Säkerhetskommitténs 10-årsjubileum”

Pressmeddelande: Hanaholmen Initiative Summit 16.11.2021

Säkerhetskommittén deltog som en av organisatörerna i det finsk-svenska krisberedskapsprogrammets avslutande tillfälle. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Hanaholmen Initiative Summit 16.11.2021”

Barn och familjer måste beaktas i beredskapsplanering

Barn lider ofta mer än andra grupper i störnings- och krissituationer, eftersom … Fortsätt läsa ”Barn och familjer måste beaktas i beredskapsplanering”

Övergripande säkerhet tillsammans #19: Internationellt samarbete förstärker krisberedskapen

I ett litet land är säkerhet en gemensam sak. Därför bygger den … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #19: Internationellt samarbete förstärker krisberedskapen”

Övergripande säkerhet tillsammans #18: Riskbedömning som underlag för beredskap

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället grundar sig beredskapen på riskbedömning. Olika … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #18: Riskbedömning som underlag för beredskap”

Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor

Varje finländare har en skyldighet att försvara landet. För män konkretiseras denna … Fortsätt läsa ”Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor”

Säkerhet som en del av välfärden – och lokalsamhällen som dess möjliggörare?

Det finska samhällets resiliens stöder sig kraftigt på medborgarnas beredskaper att ta … Fortsätt läsa ”Säkerhet som en del av välfärden – och lokalsamhällen som dess möjliggörare?”

Övergripande säkerhet tillsammans #10: Gränssäkerheten under pandemin

Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden. Innehållet i denna vår långtida devis … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #10: Gränssäkerheten under pandemin”

Övergripande säkerhet tillsammans #13: Icke-statliga organisationer och internationellt samarbete

Effektiv beredskap och hantering av olyckor inom räddningsväsendet och befolknignsskyddet kräver samarbete, … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #13: Icke-statliga organisationer och internationellt samarbete”

Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Finlands senaste utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse blev klar i slutet av 2020. … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”