Valokuva oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timosesta.

Pekka Timonen

Övergripande säkerhet tillsammans #4: Från beredskap till handlingsberedskap – den offentliga ledningens utmaning då man möter en svart svan

Bästa åhörare!

Innan den nuvarande coronapandemin trodde vi att det skulle vara svårt och stelt att använda beredskapslagen. Nu vet vi att aktiveringen av beredskapslagen inte blev ett problem. Undantagstillstånd har utlysts redan två gånger utan att lagen varit ett hinder.

Vår viktigaste utmaning för framtiden är att landets regering måste kunna leda landet även under exceptionella omständigheter. Det är inte hållbart att myndigheter inom olika sektorer ytterst självständigt leder sin egen förvaltningssektor, medan det nationella ledarskapet saknar tydlighet och riktning.

Reform av beredskapslagen räcker inte. Vi måste också kunna reformera ledningssättet och bygga ledningsmodeller som verkligen tar hänsyn till hanteringen av hot och kriser. Enligt min mening bör målet vara en fenomen- och inte sektorbaserad lagstiftning där befogenheter kan utövas där de behövs och inte på basis av olika sorters begrepp och definitioner. Det centrala bör vara en hur allvarlig och vilken typ av kris vi har, inte vilket fack av beredskapslagen den faller i.

Det är absolut nödvändigt, när vi blickar framåt, att komma ihåg att ingen av oss på förhand visste hur hanteringen av pandemin och ledningen av denna skulle gå till. Ingen av oss vet heller vilken sorts ”svart svan” vi möter till näst. Därför måste vi nu också förbereda oss för det okända och inte bara för en upprepning av det vi redan känner till.

Pekka Timonen
Kanslichef
Justitieministeriet

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)