Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor

Varje finländare har en skyldighet att försvara landet. För män konkretiseras denna … Fortsätt läsa ”Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor”

Säkerhet som en del av välfärden – och lokalsamhällen som dess möjliggörare?

Det finska samhällets resiliens stöder sig kraftigt på medborgarnas beredskaper att ta … Fortsätt läsa ”Säkerhet som en del av välfärden – och lokalsamhällen som dess möjliggörare?”

Övergripande säkerhet tillsammans #10: Gränssäkerheten under pandemin

Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden. Innehållet i denna vår långtida devis … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #10: Gränssäkerheten under pandemin”

Övergripande säkerhet tillsammans #13: Icke-statliga organisationer och internationellt samarbete

Effektiv beredskap och hantering av olyckor inom räddningsväsendet och befolknignsskyddet kräver samarbete, … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #13: Icke-statliga organisationer och internationellt samarbete”

Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Finlands senaste utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse blev klar i slutet av 2020. … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”

Övergripande säkerhet tillsammans #11: Den nya klimatlagen

Finland har starkt förbundit sig på både nationell och internationell nivå till … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #11: Den nya klimatlagen”

Övergripande säkerhet tillsammans #9: Krisens lärdomar

För att hantera stora kriser som påverkar hela samhället krävs ett starkt … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #9: Krisens lärdomar”

Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet

Vi har nu levt coronapandemin i lite över ett år. Ibland känns … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet”

Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans

Finland är det säkraste landet i världen och i internationell jämförelse är … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans”

Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot

Övningar är ett av de viktigaste tillgängliga verktygen för att minska efffekterna … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot”