Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet

Vi har nu levt coronapandemin i lite över ett år. Ibland känns … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet”

Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans

Finland är det säkraste landet i världen och i internationell jämförelse är … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans”

Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot

Övningar är ett av de viktigaste tillgängliga verktygen för att minska efffekterna … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot”

Övergripande säkerhet tillsammans #5: Matförsörjning och säsongsarbetskraft

Under coronaviruspandemin har matförsörjningens funktionerande inte varit en självklarhet. Varken i Finland … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #5: Matförsörjning och säsongsarbetskraft”

Övergripande säkerhet tillsammans #4: Från beredskap till handlingsberedskap – den offentliga ledningens utmaning då man möter en svart svan

Bästa åhörare! Innan den nuvarande coronapandemin trodde vi att det skulle vara … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #4: Från beredskap till handlingsberedskap – den offentliga ledningens utmaning då man möter en svart svan”

Övergripande säkerhet tillsammans #3: Samarbete inom social- och hälsovård

Vårt samhälles beredskap har varit under hård prövning i redan över ett … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #3: Samarbete inom social- och hälsovård”

Övergripande säkerhet tillsammans #1: Ordförandes hälsning

Bästa åhörare! Kriser brukar komma överraskande, och visa att antagandena kring beredskapen … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #1: Ordförandes hälsning”

Säkerhetskommittén deltar i Hanaholmen-initiativet

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka den civila krishanteringsförmågan i … Fortsätt läsa ”Säkerhetskommittén deltar i Hanaholmen-initiativet”

Hållbara matsystem är den nationella och globala säkerhetens hörnstenar

Den dagliga maten, och antagandet om att den finns att få utan … Fortsätt läsa ”Hållbara matsystem är den nationella och globala säkerhetens hörnstenar”

Gemensamt framåt, utvecklandes beredskapen

Ursprungligen publicerad 3.12.2020 i Försvarskursföreningens tidning Maanpuolustus (länk) med ingressen ”Säkerhetskommitténs blick är … Fortsätt läsa ”Gemensamt framåt, utvecklandes beredskapen”