Grafiikka: Turvallisuuskomitean logo

Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 8.2.2021

Säkerhetskommittén sammankom för sitt årets första möte måndag 8.2.2021.

Mötets huvudteman var coronavirusläget, den inre säkerheten och utvecklandet av cybersäkerheten.