Republikens presidents hälsning till Säkerhetskommitténs 10-årsjubileum

 

Jag gratulerar Säkerhetskommittén som i år firar sitt 10-årsjubileum. När kommittén inledde sitt arbete var världen en helt annan. Många människor hade fortfarande en rosenröd bild av säkerhetsmiljön, och man gjorde avkall på säkerheten runtom i Europa. Men vi finländare blundade inte för farorna i världen. Vi höll fast vid den allmänna värnplikten och en stark försvarsförmåga och utvecklade nära partnerskap med västvärlden.

Finländarna vet att i tider av osäkerhet måste hela nationen vara beredd på allt. Denna insikt utgör grunden för vårt övergripande säkerhetstänkande som har blivit en förebild för många i hela Europa. På samma sätt har vår starka försvarsvilja uppmärksammats i stor utsträckning.

Vårt framtida medlemskap i Nato kommer att ytterligare stärka vår övergripande säkerhet. Men vi måste komma ihåg att vi i sista hand alltid själva ansvarar för vårt lands säkerhet. Vi sträcker inte ut handen bara för att be om hjälp, utan också för att skapa säkerhet för våra allierade – och insikt i övergripande säkerhet.

Myndigheterna förbereder sig ständigt för störningar och incidenter av olika slag. Finlands styrka ligger i samarbetet mellan olika sektorer och den breda beredskapen hos företag, organisationer och hushåll. I krissituationer måste vi alla kunna agera tillsammans och föra samman de resurser och färdigheter som finns tillgängliga. Säkerhetskommittén har en central roll i att upprätthålla och utveckla denna beredskap. Säkerhetskommittén sammankallar regelbundet olika förvaltningsområden, näringslivet och organisationsfältet för att utbyta information om lägesbilden och god praxis

Jag vill tacka Säkerhetskommittén i dag på dess 10-årsdag. Samtidigt vill jag tacka alla er som varje dag arbetar för den övergripande säkerheten. Ni är ryggraden i beredskapen och dess institutionella minne.

Jag önskar er all framgång även under nästa årtionde. Arbetet för att garantera Finlands säkerhet och välfärd tar aldrig slut. Det är vår gemensamma skyldighet gentemot vårt
fosterland.

Sauli Niinistö

Republikens president