Generalsekreterare Petteri Korvalas synpunkter om övergripande säkerhet på Säkerhetkommitténs årsdag den 1 februari 2024

Säkerhetskommitténs årsdag firas den 1 februari 2024. I den bifogade videon generalsekreterare Petteri Korvala berättar om sina synpunkter om den övergripande säkerhetens nuläge och utvecklings möjligheterna.