Kaikkeen on varauduttu -paneelikeskustelu, SuomiAreena 2017

Paneelikeskustelu varautumisesta SuomiAreenasta 10.7.2017.

Tilaisuuden juontaja:
Tuomas Muraja, toimittaja & tietokirjailija

Paneelikeskustelijat:
Marko Nieminen, hätkeskuslaitoksen johtaja
Ari Jalonen, kansanedustaja
Jukka Juusti, puolustusministeriön kansliapäällikkö & turvallisuuskomitean puheenjohtaja
Laura Halminen, toimittaja

Kodin kyberopas – ohjeita digitaaliseen arkeen

Kodin kyberopas toimii ohjeenasi digitaaliseen arkeen. Tämä opas neuvoo huolehtimaan niistä perusasioista, jotka auttavat toimimaan turvallisesti internetissä ja ymmärtämään kyberturvallisuutta. Opas sisältää runsaasti esimerkkejä, jotka avaavat kybermaailman riskejä ja mahdollisuuksia.

Lataa Kodin kyberopas (PDF) tästä:

Kodin kyberopas 2017

Katsaus hybridiuhkiin ja niiden vaikutuksiin

Turvallisuuskomitean kevätseminaari järjestettiin 19.5.2016 Helsingissä yhteistyössä Huoltovarmuusorganisaation ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kanssa. Seminaari keskittyi hybridiuhkien torjuntaan erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta.

Seminaari koostui asiantuntijoiden puheenvuoroista, eri sektoreiden poolien laatimista esityksistä, sekä vuorovaikutteisesta loppupaneelista. Tilaisuuden avasi Turvallisuuskomitean varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki. Tohtori Hanna Smith Helsingin yliopistolta puhui hybriditoiminnan itäisestä ulottuvuudesta ja tohtori Saara Jantunen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta disinformaatiosta ja informaatiovaikuttamisesta. Terveydenhuoltopoolin puheenvuoron piti HUS: in turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen ja kriittisen teollisuudentuotannon sektorin puhemiehenä toimi Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä. Mediapoolin esityksestä vastasivat YLE: n uutispäällikkö Atte Jääskeläinen sekä Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi. Esityksien pitäjät osallistuivat myös loppupaneeliin keskustelijoina.

Katsaus hybridiuhkiin ja niiden vaikutuksiin -julkaisuun on koottu seminaarin asiantuntijoiden puheenvuorojen ja paneelikeskustelun keskeinen sisältö, sekä taustatietoa hybridiuhkiin ja niihin varautumiseen liittyen. Julkaisun liitteinä on tilannekuvaus, jonka pohjalta poolit suunnittelivat esityksensä.

Lataa Katsaus hybridiuhkiin ja niiden vaikutuksiin -julkaisu tästä:

Katsaus_hybridiuhkiin_TK2016

Turvallisuus polarisoituvassa maailmassa -seminaarijulkaisu

V Kansallinen turvallisuustutkimuksen seminaari järjestettiin Santahaminassa 20.10.2015 teemalla ”Turvallisuus polarisoituvassa maailmassa”. Seminaarissa puhuivat muun muassa sisäministeri Petteri Orpo, puolustusministeri Jussi Niinistö sekä ulkoministeriön erikoistutkija Hiski Haukkala.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä sisäministeriö, ulkoministeriö, oikeusministeriö, puolustusministeriö sekä Turvallisuuskomitea.

Lataa seminaarijulkaisu tästä:

TUTU-seminaari Turvallisuus polarisoituvassa maailmassa

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eli ne perusasiat, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa. Siinä myös kuvataan eri ministeriöiden varautumisen vastuualueet ja se, mikä taho kriisin sattuessa toimintaa johtaa. Varautumistyön helpottamiseksi strategiassa on esitelty mahdollisia uhkamalleja ja häiriötilanteita.

Lataa YTS 2010 (PDF) tästä:

YTS 2010

Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta -kirja on verkkojulkaisun artikkeleiden tiivistelmistä koottu tietopaketti.

Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta syventyy esittelemään tarkemmin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja muita Suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuteen vaikuttavia avaintekijöitä.

Turvallinen Suomi juontaa juurensa jo monen vuosikymmenen ajan julkaistuista kokonaismaanpuolustuksen avainkirjoista. Vuonna 2012 alettiin kuitenkin käyttää kokonaisturvallisuuden käsitettä, joka kattaa koko yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden varmistamisen.

Kirja on ensisijaisesti suunniteltu valtakunnallisten ja alueellisten maanpuolustuskurssien oppimateriaaliksi, mutta samalla se on tarkoitettu jakamaan turvallisuustietoa kaikille kansalaisille ja palvelemaan mahdollisimman monia kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneita.

Lue Turvallinen Suomi – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta tästä:

Turvallinen Suomi _ 2015

Viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyön edistäminen varautumisessa

Turvallisuuskomitea järjesti lokakuussa 2014 seminaarin, jossa käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan nykytilaa ja haasteita varautumisessa.

Järjestöseminaarin tuloksiin ja muuhun taustamateriaaliin pohjautuen Turvallisuuskomitea antoi suosituksen, jonka avulla edistetään vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä varautumisessa. Suositus korostaa järjestöjen asiantuntemuksen merkitystä Turvallisuuskomitealle kuuluvissa asiakokonaisuuksissa. Suosituksella pyritään parantamaan yhteiskunnan varautumista tukevaa vapaaehtoistoiminnan johtamista ja koordinaatiota.

Suositus – Järjestöt ja varautuminen (1)

Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa -verkkojulkaisu

Yhteiskuntamme on nykyisin riippuvainen erilaisista sähköisistä järjestelmistä. Lähes kaikki toimintomme tarvitsevat sähköä. Häiriöttömän sähkönsaannin lisäksi myös tietotekniikka ja tiedonsiirtotekniikka ovat yhä tärkeämpiä.

Sähköriippuvuus ja kyberuhkat kietoutuvat näin entistä tiiviimmin toisiinsa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa todetaan, että voimahuollon sekä tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt – kyberuhkat – ovat koko yhteiskunnan toiminnalle sekä kaikelle kriittiselle teollisuus- ja palvelutuotannolle keskeisimmät uhkat. Valtaosa yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista perustuu juuri sähköiseen tiedonsiirtoon ja tietovarastojen käyttöön. Tämä julkaisu pyrkii hahmottamaan kuinka sähköriippuvaisia olemme ja antamaan ratkaisuja häiriöihin varautumiseen.

Lataa julkaisu tästä:

sähkoriippuvuus_modernissa_yhteiskunnassa_verkkojulkaisu