Valokuva: Naisten valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell

Pia Lindell

Det finns mycket potential i säkerhetsutbildade kvinnor

Varje finländare har en skyldighet att försvara landet. För män konkretiseras denna skyldighet otvetydigt vid uppbådet, varifrån var och en sedan fortsätter på sin utvalda bana. Mer än hälften av medborgarna utesluts från denna erfarenhet då endast en liten andel kvinnor väljer frivillig militärtjänst. Även om en stor andel av kvinnor väljer att inte utnyttja den här möjligheten, vill en del av dem öka sina färdigheter och sin kunskap om säkerhet genom frivillig utbildning. Kvinnornas Beredskapsförbund har för sin del i nästan 25 år koordinerat kvinnors säkerhetsutbildning i Finland och har utbildat tusentals kvinnor genom åren.

Några av dessa säkerhetsutbildade kvinnor är på sitt arbetes vägnar reserverade för undantagstillstånd, men från den här gruppen uteblir ett stort antal volontärer som skulle kunna och vilja hjälpa myndighetsaktörer när olika kriser eskalerar. Att en person huvudsakligen utbildat sig på egen bekostnad och på sin fritid är en indikation på beprövad medborgerlig dygd, som torde utnyttjas även av samhället på ett samordnat sätt.

Ett av huvudmålen för Kvinnornas Beredskapsförbund är att skapa ett register över kvinnor med säkerhetsutbildning i Finland. Ett register över utbildade volontärer skulle göra det möjligt för personer att snabbt kallas in och användas för att stödja myndigheterna vid krissituationer. Registret kan inte vara varje organisations eget register, eftersom detta bromsar inkallelsesprocessen. Dessutom ger separata register inte en rättvisande bild av det faktiska antalet personer. Av dessa individer bör man också kräva en förbindelse för en utsatt tid.

Många ser Försvarsmakten som en naturlig administratör för registret, men även andra aktörer inom offentlig förvaltning kunde tillhandahålla denna tjänst, som skulle gå att utnyttja inom hela myndighetsfältet. Försök att drive ärendet framåt har gjorts i åratal. Det initiala antagandet om att just Försvarsmakten skulle måsta skapa och uppehålla registret kan ha påverkat utvecklingens tröghet. Den senaste krisen, där volontärernas roll har spelat och fortsätter att spela en viktig roll för samhällets resiliens som helhet, har påverkat den civila världen mer än det militära området. Detta har förhoppningsvis öppnat en del av tankelåsen kring registeransvaret.

Vi väntar med stort intresse på den parlamentariska kommitténs betänkande – förhoppningsvis omfattar det mer än kvinnliga uppbåd på nominella jämställdhetsgrunder, det har vi inte råd med.

Pia Lindell
Generalsekreterare, Kvinnornas Beredskapsförbund

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)