Valokuva: Turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteeri (2020-2023) Petri Toivonen tummassa puvussa ja sinisessä solmiossa.

Petri Toivonen

Övergripande säkerhet tillsammans #19: Internationellt samarbete förstärker krisberedskapen

I ett litet land är säkerhet en gemensam sak. Därför bygger den finska modellen – det vill säga modellen för övergripande säkerhet – på samarbete och en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer. Genom detta skapar vi det ömsesidiga förtroendet som sedan utmäts i kriser.

Säkerhetskommittén är ett av de forum som ger ett ramverk för detta på nationell nivå. Men många störningssituationer kräver också samarbete över Finlands gränser. Skogsbränderna i Siikajoki eller evakueringsinsatsen i Afghanistan, för att inte ens tala om coronan, visade exempel på både styrkorna och svagheterna i det internationella samarbetet. Internationellt samarbete är en av Säkerhetskommitténs prioriteringar i år.

Kommittén deltar också själv i utvecklandet av det internationella samarbetet bland annat genom att delta i Hanaholmen-initiativet, som syftar till att stärka den civila krisberedskapen Finland och Sverige emellan. Detta görs genom att samla krisberedskapsexperter från olika samhällssektorer till ett utbildningsprogram på hög nivå, vars rekommendationer sedan presenteras för beslutsfattare. Det första Hanaholmen Initiative Summit ordnas den 16 november 2021 på Hanaholmen i Helsingfors.

Förtroende byggs tillsammans, också över det egna landets gränser. Genom detta stärker vi den övergripande säkerheten inte bara i vårt eget, utan även i våra grannsamhällen.

Petri Toivonen
Generalsekreterare
Säkerhetskommittén