Valokuva: Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula puhumassa Suomi Toimii -kampanjan tiedotustilaisuudessa 17.4.2020. Kuvaaja: Laura Kotila, Valtioneuvoston kanslia.

Kristiina Kumpula (Kuva: Laura Kotila, VNK)

Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet

Vi har nu levt coronapandemin i lite över ett år. Ibland känns det som att tiden har avstannat, ibland löper den väldigt fort. Sammantaget har det varit fint att se hur det finska civilsamhället har visat både hjälpberedskap och förmåga att hitta nya sätt att hjälpa till.

Då vi började för ett år sedan sökte föreningarna lite efter sina arbetssätt, men grannhjälp, hjälp inom olika nätverk och spontan hjälp fungerade. Det gavs assistens med att använda tjänster, gjordes hembesök hos människor, och mathjälpen inleddes. Under våren och sommaren hittade föreningarna sina egna sätt att arbeta. För närvarande koncentrerar vi oss på att hjälpa myndigheterna med vaccineringarna.

Samtidigt som föreningarna har hittat sina egna sätt att hjälpa människor planerar vi tiden efter coronan. Hur kan vi bäst hjälpa de människor, som lidit mest av sjukdomen? Det har varit intressant att se hur det vid sidan om organiserad verksamhet uppstått spontan sådan, och hur dessa kompletterar varandra.

Det här är viktigt med tanke på den övergripande säkerheten. Nätverken, människors egna handlingar, medborgarnas egen verksamhet och organiserad verksamhet bygger upp säkerhet – bygger det förtroende utan vilken den övergripande säkerheten inte formas. På det här sättet gynnas hela samhället av att medborgarna är med och hjälper och är hjälpvilliga.

Kristiina Kumpula
Generalsekreterare
Finlands Röda Kors 

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)