Valokuva: Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Henrik Haapajärvi

Henrik Haapajärvi

Övergripande säkerhet tillsammans #9: Krisens lärdomar

För att hantera stora kriser som påverkar hela samhället krävs ett starkt samarbete. Under koronakrisern har vi i statsrådets verksamhet och beslutsfattande medvetet förlitat oss på väl fungerande strukturer och etablerade verksamhetsmodeller. På grund av krisens karaktär har vi varit tvungna att anpassa vår verksamhet och smidighet har också behövts för att skapa nya arbetssätt. För att den komplexa och flexibla hanteringen av samhällets störningssituationer ska lyckas måste de normala omständigheternas principer och strukturer vara i sin ordning. Nyckelorden för framgångsrik verksamhet i en kris är god beredskap, övning och samarbete.

Det hos oss i Finland omhuldade tänket kring övergripande säkerhet har visat sig en bra grund för att hantera koronakrisen. Det är en modell på vilken olika aktörer även fortsättningsvis kan bygga och utveckla sin beredskap. Samhället och världen omkring oss förändras ständigt då nya typer av hot stiger fram och gamla hot ändrar form. Därför är det viktigt att vi tar hand om vår modell för övergripande säkerhet, som ligger till grund för vår beredskap och håller den uppdaterad. Arbetet med att uppdatera säkerhetsstrategin för samhället håller på och påbörjas och det är mycket viktigt att reflektera över vår verksamhet i krisen och lära oss av koronakrisen. Endast med ett öppet och kritiskt grepp kommer vi att kunna utveckla våra nuvarande beredskapsmodeller mot det bättre.

Som det bäst delen av modellen för övergripande säkerhet ser jag dess helomfattande perspektiv. Den fokuserar inte bara på den hårda säkerhetens störningssituationer utan identifierar nya allvarliga hot i en verkligen förändrad värld. I detta tänk hör säkerhet och beredskap inte bara till myndigheterna. Övergripande säkerhet börjar med var och en av oss: beslutsfattaren, myndigheten, föreningen, företaget och framför allt individen. Samhällets säkerhet hör till oss alla.

Henrik Haapajärvi
Statssekreterare
Statsrådets kansli

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)