Säkerhetskommitténs sekretariat söker en högskolepraktikant för tiden 15.2–14.5.2021

Säkerhetskommitténs sekretariat vid försvarsministeriet söker en högskolepraktikant för praktikperioden 15.2–14.5.2021.

Praktikantens viktigaste arbetsuppgifter:

1) Uppgifter rörande planering och genomförande av Säkerhetskommitténs seminarier, nätkommunikation, mediauppföljning, informationssökning och kommunikation. Till praktikantens uppgifter hör särskilt stödjandet av kommunikation som rör samordnandet av den övergripande säkerheten.

2) Framställandet av bakgrundsutredningar och uppföljningsrapporter rörande verkställandet av Samhällets säkerhetsstrategi.

3) Stödjande av Säkerhetskommitténs sakberedning och mötesverksamhet.

Av den sökande förutsätter vi utmärkta kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska och engelska. Andra språkkunskaper ses som en fördel. Av den sökande förväntas också förståelse av statsförvaltningens funktionsprinciper samt kunskaper i kommunikation, och särskilt nätkommunikation. Kunskaper om och intresse för övergripande säkerhet och samhällsberedskap ses som fördelar. Vi förväntar oss vidare goda tekniska färdigheter i att använda kontorsprogram och en förmåga till självständigt arbete.

Passliga studieområden för praktikanten är kommunikation, statslära, internationell politik, samhällsvetenskaper eller säkerhetsbranchen. (Exvis. Helsingfors universitet, Åbo universitet, Tammerfors universitet, Vasa universitet, Lapplands universitet, Jyväskylä universitet, Försvarshögskolan.)

Praktikens längd är 3 månader och anställningen är på heltid. Försvarsministeriet förutsätter praktikstöd från högskolan. Studerande som redan fått beslut om stöd prioriteras. Praktikens avlöning är 1 400 € / mån. Läs mer om oss och om att arbeta för staten:

www.defmin.fi/sv (försvarsministeriet) och www.turvallisuuskomitea.fi/sv (Säkerhetskommittén)

Vänligen lämna in ansökan och CV senast 11.12.2020 kl. 16.15 till försvarsministeriets registratorskontor kirjaamo@defmin.fi eller till adressen PL 31 (Södra Magasingatan 8), 00131 Helsingfors.

Av en person som utnämns till tjänsteförhållande som praktikant kan, med den ansökandes medtycke, göras en personsäkerhetsutredning (Säkerhetsutredningslagen 726/2014). Statstjänstemannalagens 7 § (750/1994) förutsätter att den som utnämns är finsk medborgare. Försvarsministeriet är en rökfri arbetsplats.

Vidare information ges av Säkerhetskommitténs allmänna sekreterare Christian Perheentupa
tfon 0295 140702 (christian.perheentupa@turvallisuuskomitea.fi).