Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs sammanträde 30.11.2020

Säkerhetskommittén sammanträdde till årets nionde möte på måndagen 30.11.2020.

På mötet behandlades bland annat utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, det kommande året och koronarapporten utgiven av Försörjningsberedskapsrådet. Utöver detta beslutade kommittén om riktlinjer för verksamhetsåret 2021.