Strategi för cybersäkerheten i Finland 2019

 

Den nya strategin för cybersäkerheten reagerar på förändringar i omvärlden

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 3 oktober 2019 godkänt ett principbeslut om strategin för cybersäkerheten i Finland. I strategin för cybersäkerheten 2019 ställs de viktigaste nationella målen upp för utvecklingen av cybermiljön och säkerställandet av de vitala funktioner som anknyter till den. Revideringen och genomförandet av strategin grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet.

De tre strategiska riktlinjerna i principbeslutet är internationellt samarbete, ledning av cybersäkerhet, förbättrad samordning av planering och beredskap samt utveckling av kompetens inom cybersäkerhet. Dimensioneringen av resurser för cybersäkerheten och samarbetet förbättras av utvecklingsprogrammet för cybersäkerheten som sträcker sig över regeringsperioderna. Programmet konkretiserar de nationella riktlinjerna och gör helhetsbilden av projekt, forskning och utvecklingsprogram tydligare. För samordning av den nationella utvecklingen av cybersäkerheten inrättas en befattning som cybersäkerhetsdirektör vid kommunikationsministeriet.

Den nya strategin för cybersäkerheten baserar sig på de allmänna principerna i strategin för cybersäkerheten i Finland 2013. Strategin och genomförandet av den är också en del av genomförandet av EU:s cybersäkerhetsstrategi. Behovet av att uppdatera cybersäkerhetsstrategin härleder sig från de betydande förändringar som skett i verksamhetsmiljön och från de utvecklingsområden som identifierats i den nationella verksamheten.

Strategi för cybersäkerheten i Finland