Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 7.9.2020

Säkerhetskommittén sammanträdde måndag 7.9.2020 till sitt sjätte möte för året 2020.

Mötets huvudämnen var coronavirusläget, ett kolneutralt finland 2035 och föreningarnas roll i den övergripande säkerheten.

Säkerhetskommittén sammanträder nästa gång 5.10.2020.