Valokuva: Ulkoministeriön valtiosihteeri (2018–2023?) Matti Anttonen.

Matti Anttonen

Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Finlands senaste utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse blev klar i slutet av 2020.

Redogörelsen definierar utgångspunkterna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. I den bedöms vår verksamhetsmiljö och anges våra viktigaste mål och prioriteringar.

Grundriktningen för vår utrikes- och säkerhetspolitik är stabil och förutsägbar. Den bygger på goda bilaterala förhållanden, medlemskap i EU och multilateralt internationellt samarbete. Vår politik är baserad på mänskliga rättigheter och vi ser på säkerhet ur ett brett perspektiv.

Vår verksamhetsmiljö kännetecknas av stormaktstävlan som utmanar det internationella regelbaserade systemet. Samtidigt krävs ett effektivt internationellt samarbete för att hitta lösningar på globala utmaningar och förändringar och stärka samhällets motståndskraft mot kriser och nya hot.

Vårt mål är att främja utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete stärka det multilaterala samarbetet, bära vårt globala ansvar och bygga fred. Genom detta stärker vi Finlands säkerhet och välbefinnande.

Vi strävar efter att stärka Finlands internationella ställning, samt skydda dess självständighet och territoriella integritet.

Vårt mål är att förhindra framväxten av väpnade konflikter och andra situationer som äventyrar Finlands säkerhet och samhällets funktionsförmåga samt att förhindra att Finland hamnar in i en militär konflikt.

Finland är ett land som inte hör till någon militär allians och som uppehåller en stark och trovärdig nationell försvarsförmåga. Vi deltar i internationellt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete, vilket vidare stärker vår försvarsförmåga. Deltagande i internationell krishantering förbättrar också finländarnas säkerhet.

Vi på utrikesministeriet och på finländska beskickningar arbetar för att främja Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och verkar för en säker och rättvis värld.

Matti Anttonen
Statssekreterare
Utrikesministeriet

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)