Valokuva: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkija Kaisa Eskelinen

Kaisa Eskelinen

Övergripande säkerhet tillsammans #13: Icke-statliga organisationer och internationellt samarbete

Effektiv beredskap och hantering av olyckor inom räddningsväsendet och befolknignsskyddet kräver samarbete, gemensam planering och beredskapsutveckling mellan olika länder.

Internationellt samarbete förbättrar resursanvändningen samtidigt som man undviker dubbelt arbete. Utbyte av erfarenheter och information hjälper att tillämpa bästa praxis för att förbereda sig för olika hot och störningssituationer.

Ett bra exempel på samarbete som ökar även Finlands övergripande säkerhet är samarbetet mellan myndigheter och föreningar i Östersjöregionen. År 2017 undertecknade räddningscheferna i regionen ett uttalande vid Östersjöstaternas råd om att stärka samarbetet inom räddningsväsendet. En verksamhetsform är samarbete mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer.

Frivilliga räddningsarbetare som verkar i organisationerna har både kompetensen och viljan att delta mer i internationellt samarbete. Vår forskning visade dock att det fortfarande finns mycket utrymme för förbättringar av frivilligt deltagande i internationella räddningsinsatser i Östersjöregionen. Nyckelfrågan är hur man involverar frivilliga i myndigheternas hjälpkedjor.

Det har inrättats ett nätverk inom rådet för Östersjöstaterna för att möjliggöra möten mellan myndigheter och frivilliga. Samarbete är en fråga om långsiktigt arbete och måste gynna alla parter. Vi tror att regelbundna möten kommer att leda till långsiktiga framsteg i den övergripande säkerheten både i Finland och på andra håll i Östersjöregionen.

Kaisa Eskelinen
Forskare
Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland (SPEK)

(Svensk översättning: Säkerhetskommitténs sekretariat.)