Valokuva HybridCoE:n Director (T&E) Shiho Rybskistä.

Shiho Rybski

Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot

Övningar är ett av de viktigaste tillgängliga verktygen för att minska efffekterna av hybridhot. Övningar tränar och utbildar deltagarna, och förbättrar responsen i relation till olika sorters incidenter eller kriser, tillämpade i en kontrollerad omgivning. Övningar kan också användas som ett verktyg för att testa olika hypoteser, taktiker och procedurer, såsom handböcker eller beredskapsplaner. Detta möjliggör för organisationer att samarbeta för att känna igen bästa praxis (vad som fungerar) och lärdomar (vad som ännu behöver förbättras).

Slutligen förstärker övningar också banden mellan deltagande organisationer och individer – inte bara inom statsförvaltningen eller militären, men inom hela samhället. I takt med att regeringar lär sig mera om hybridaktivitet förbättrar regelbundna övningar vår motståndskraft till hot såsom desinformation, hjälper oss att hitta fogarna mellan allianser och finner bättre sätt att härda vår kritiska infrastruktur mot cyberattacker.

Som det viktigaste av allt visar övningar till andra att ”vi kan avvärja hybridhot” och att ”vi kan göra detta tillsammans”.

Shiho Rybski
Director of Training and Exercises
Hybrid COE

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)