Photo of the Finnish and Swedish Prime Ministers.

Enligt Finlands och Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfven utgör Hanaholmen-initiativet ett utmärkt tillägg till det redan existerande svensk-finska samarbetet. Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli och Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Säkerhetskommittén deltar i Hanaholmen-initiativet

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka den civila krishanteringsförmågan i Sverige och Finland. Programmet kompletterar existerande samarbete för krisberedskap genom att engagera bl.a. civilsamhället, i enlighet med modellen för övergripande säkerhet.

Programmet inleds 2021 och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar.

Enligt Finlands och Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfven utgör Hanaholmen-initiativet ett utmärkt tillägg till det redan existerande svensk-finska samarbetet.

Läs mera här: https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanaholmen-aloite/