Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Finlands senaste utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse blev klar i slutet av 2020. … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #12: Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”

Övergripande säkerhet tillsammans #11: Den nya klimatlagen

Finland har starkt förbundit sig på både nationell och internationell nivå till … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #11: Den nya klimatlagen”

Övergripande säkerhet tillsammans #9: Krisens lärdomar

För att hantera stora kriser som påverkar hela samhället krävs ett starkt … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #9: Krisens lärdomar”

Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet

Vi har nu levt coronapandemin i lite över ett år. Ibland känns … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #8: Civilsamhället som grund för förtroendet”

Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 7.6.2021

Säkerhetskommittén sammanträdde till sitt femte möte för år 2021 på måndag 7.6.2021. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 7.6.2021”

Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans

Finland är det säkraste landet i världen och i internationell jämförelse är … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans”

Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot

Övningar är ett av de viktigaste tillgängliga verktygen för att minska efffekterna … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #6: Övningar i avvärjandet av hybridhot”

Övergripande säkerhet tillsammans #5: Matförsörjning och säsongsarbetskraft

Under coronaviruspandemin har matförsörjningens funktionerande inte varit en självklarhet. Varken i Finland … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #5: Matförsörjning och säsongsarbetskraft”

Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 10.5.2021

Säkerhetskommittén samlades för sitt fjärde möte för år 2021 på måndag 10.5.2021. … Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Säkerhetskommitténs möte 10.5.2021”

Övergripande säkerhet tillsammans #4: Från beredskap till handlingsberedskap – den offentliga ledningens utmaning då man möter en svart svan

Bästa åhörare! Innan den nuvarande coronapandemin trodde vi att det skulle vara … Fortsätt läsa ”Övergripande säkerhet tillsammans #4: Från beredskap till handlingsberedskap – den offentliga ledningens utmaning då man möter en svart svan”